Bejelentkezés

Társoldalak

SnowFalling

2013 január elsejétől 4 hónaposnál idősebb kutyát csak chippel megjelölve lehet tartani.
Tehát akit érint, és úgy gondolja keressen fel bátran minket!

 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY


A 2009. január 01-től hatályba lépett, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásához és kötelező veszettség elleni védőoltásához kapcsolódó szabályok.
Ezért az Országos Főállatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara és a Petmobil az alábbi tájékoztatóval kívánja elősegíteni az állattartók jogkövető magatartását:

1.) A korábbiaktól eltérően 2009. január 01-től az eb tartója nem a területileg illetékes
önkormányzatnak, hanem az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által
szabadon választott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos
kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.

2.) Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelentenie az általa szabadon
választott, az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos felé.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni védőoltás helyszínét,
időpontját, a védőoltást beadó állatorvos nevét és kamarai bélyegzőjének számát is. A
bejelentés történhet a kutya oltási könyvének bemutatásával is.

3.) Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen
saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az első oltást követően 6 hónapon belül megismételtetni,
majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni.

4.) A kutyák veszettség elleni védőoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti.
Az oltást végző magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási
könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezű
aláírásával és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolni.

5.) A rendelet 2009. január 01-től kezdődően a kutyák veszettség elleni védőoltásának
igazolására vagy a kutyák, macskák, görények Közösségen belüli mozgásához való
útlevélminta létrehozásáról szóló, a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK
határozatának melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy egy új,
pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elő.
Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszámokat a Magyar Állatorvosi
Kamara adja ki.

6.) 2009-ben az ebek veszettség elleni védőoltásának igazolásához csak azoknak az állatoknak
kötelező az új, a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása,
amelyek 2009. január 01-ig még nem kapták meg az első veszettség elleni védőoltásukat,
vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az állat tulajdonosának a személye
megváltozik. Minden egyéb esetben a 2009. év folyamán változatlanul használhatóak a
korábban kiállított oltási könyvek.
2010-ben valamennyi, a rendelet előírásainak meg nem felelő oltási könyvet le kell
cserélni legkésőbb akkor, amikor az állatot veszettség ellen beoltják. 2010. január 01-től már
csak a rendelet előírásainak megfelelő Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az egységes
európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni védőoltás beadása.

7.) Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően előírtak szerinti (érvényes)
veszettség elleni védőoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni.A
veszettség szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell
vonni, és -amennyiben még nincs -az ebeket elektronikus azonosító transzponderrel (bőr alá
ültetett mikrochippel) a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés
megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség elleni védőoltással nem rendelkező
eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat
tartójával szemben bírság is kiszabható.

8.) Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás
beadatását ellenőrző, állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon
átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a
közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.

Budapest, 2009. január 05.

Országos Főállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara

 

Kapcsolat

Petmobil állatorvos
+36 – 705 – 710 - 700
info@petmobil.hu 

 

 

 

 

Keress minket

a

Facebookon is !